Wuefiści powinni kojarzyć się młodzieży ze wzorami do naśladowania, a przede wszystkim z osobami aktywnymi, zawsze prezentującymi się w sportowych strojach. Mimo, że nauczyciele wychowania fizycznego dostają określone fundusze na odzież roboczą oraz buty sportowe, powinni przestrzegać zasad i wybierać ubrania, które spełnią wszelkie oczekiwania. Ubranie wuefisty powinno składać się z dresu, sportowej koszulki, kurtki na chłodniejsze dni oraz wygodnych adidasów.

www.bale.szczecin.pl

Taki strój nie musi być koniecznie markowy, jednak ważne by zachowywał przyjęte wymagania, określone w Polskich Normach (znaczek PN). Nauczyciele wychowania fizycznego mogą również przychodzić do pracy we własnej odzież sportowej, jeśli tylko wyrazi na to zgodę pracodawca. W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest także do pokrycia kosztów za zakup sportowej odzieży przez pracownika.

W razie gdyby strój nauczyciela wychowania fizycznego uległ podczas zajęć uszkodzeniu, to pracodawca jest zobowiązany do tego, by nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi nową odzież roboczą.

https://www.optimumbhp.pl/ https://www.e-bielizna.pl/