Rockowy styl Madonny

Każda epoka posiada swoje własne ikony stylu, które porywają tłumy i stają się wzorem do naśladowania. W przypadku lat osiemdziesiątych była to Madonna.

Zaburzenia psychiczne alkoholików

Osoby uzależnione od alkoholu, często zgłaszają zaburzenia pamięci i osobowości. Można również zaobserwować, że alkoholicy szybko męczą się pracą umysłową, mają problemy z

Czy masz objawy abstynencyjne?

Do objawów abstynencyjnych zaliczamy: nadciśnienie tętnicze, drżenia mięśniowe, tachykardię, wymioty, nudności, biegunki, rozszerzenie źrenic, bezsenność, wysuszenie